18. January 2023
Presentasjonsdag
Hva finnes i markedet? Sammen med vår samarbeidspartner Norwegian Smart Care Cluster inviterer vi deg til en dag hvor du får presentert framtidsrettede løsninger fra et knippe bedrifter, mulighet til å stille spørsmål og diskutere problemstillinger.
23. November 2022
Seminar
Temaet ensomhet og utenforskap er fortsatt like aktuelt, til tross for at pandemien er over. Gjennom prosjektet "Felles innsats mot ensomhet og utenforskap" har vi gjort oss viktige erfaringer. Vi inviterer til seminar på Terningen Arena, hvor vi oppsummerer prosjektet og diskuterer hvordan vi sammen kan ha fokus på dette viktige temaet videre. 
22. November 2022
Digitalt møte
Velkommen til ny og uformell nettverkssamling for alle partnere i Helseinn! Ta med deg kaffekoppen og sett av en time til å bli bedre kjent med andre partnere i nettverket, og hør om spennende prosjekter som pågår.