Laster Arrangementer

Arrangementer

19. august
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Medikament-administrering

I dette webinaret vil Anne Vifladt fra NTNU fortelle om Teamtrening for å støtte medikamentadministrering innen ambulansetjenesten - et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Innlandet HF og Institutt for helsevitenskap i Gjøvik. 

Forskningslunsj varer i kun en halvtime, og nytes best sammen med matpakka og en kopp kaffe.

16. september
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Kunnskapsutveksling

I dette webinaret vil Henning Pettersen fra HINN snakke om samarbeidsorientert forskning på helse- og velferdsområdet, og forskere sammen med brukere kan jobbe sammen om kunnskapsutveksling. 

Forskningslunsj varer i kun en halvtime, og nytes best sammen med matpakka og en kopp kaffe.

23. september
Kategori for Arrangement:

Innovative offentlige anskaffelser – med eksempler fra praksisfeltet i helsetjenesten

Sammen med Leverandørutviklingsprogrammet inviterer Helseinn til webinar for å sette søkelys på innovative offentlige anskaffelser (IOA) og mulighetene for helsetjenesten.

14. oktober
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: VR-basert simulering i psykisk helsevern

I dette webinaret vil Kerstin Søderstrøm fra Sykehuset Innlandet evaluere bruk av VR-basert simulering i psykisk helsevern.

Forskningslunsj varer i kun en halvtime, og nytes best sammen med matpakka og en kopp kaffe.

11. november
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Kvalitet i psykisk helsevern

I dette webinaret vil Agneta Schröder fra NTNU se på sammenhengen mellom helsepersonells vurdering av kvalitet i den tjenesten man yter og arbeidsrelaterte forhold.

Forskningslunsj varer i kun en halvtime, og nytes best sammen med matpakka og en kopp kaffe.

9. desember
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Helsekompetanse

I dette webinaret vil Hanne Søberg Finbråten fra HiNN snakke om befolkningens helsekompetanse, og hvorvidt denne er nødvendig for å realisere pasientens helsetjeneste.

Forskningslunsj varer i kun en halvtime, og nytes best sammen med matpakka og en kopp kaffe.