Laster Arrangementer

Arrangementer

31. mai
Kategori for Arrangement:

Digital oppfølging i psykisk helsetjeneste

Vi inviterer til fysisk temamøte og lunsj om digital oppfølging i psykisk helsetjeneste. Målgruppen for arrangementet er deg som jobber med teknologi og/eller psykisk helse i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og er nysgjerrig på mulighetsrommet for digital oppfølging innenfor psykisk helsetjeneste. Det er også mulig å delta digitalt.

1. juni
Kategori for Arrangement:

Innovasjonsarena for helse og folkehelse i Lillehammer

Helseinn har endelig etablert seg i Lillehammer, og vi gleder oss til å samarbeide med nye og gamle partnere i denne regionen! Vi har trua på at samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor bidrar til å styrke det lokale og regionale folkehelsearbeidet, og at vi sammen kan utvikle mer helhetlige helse- og omsorgstjenester. For å bli bedre kjent med kunnskaps- og innovasjonsmiljøene i regionen inviterer vi til idéverksted i vårt nye kontorfellesskap i Fakkelgården på Lillehammer 1.…

7. juni
Kategori for Arrangement:

Digitalt nettverkstreff #3

Velkommen til ny og uformell nettverkssamling for alle partnere i Helseinn! Ta med deg kaffekoppen og sett av en time til å bli bedre kjent med andre partnere i nettverket, og hør om spennende prosjekter som pågår.

10. juni
Kategori for Arrangement:

Introkurs i søknadsskriving dag 1

I vårt introkurs får du oversikt og forståelse over ulike offentlige finansieringsordninger, godt innblikk i hvordan du må forberede en søknad og hva du må tenke på når du skal skrive.  

25. august
Kategori for Arrangement:

Introkurs i søknadsskriving dag 2

I vårt introkurs får du oversikt og forståelse over ulike offentlige finansieringsordninger, godt innblikk i hvordan du må forberede en søknad og hva du må tenke på når du skal skrive.