Aktuelt

Løsningsorienterte sykepleiestudenter

6. april kunne sykepleierstudentene ved Høgskolen i Innlandet endelig presentere sine prosjekter de har jobbet med i løpet av den fem ukers lange innovasjonscampen, som har vært en del av den obligatoriske undervisningen i emnet Folkehelse.

Les mer

E-helse 2022 – hvordan beholder vi farten?

Pandemien krevde raske løsninger og nye arbeidsformer. Det ble tatt grep og funnet nye og kreative modeller, men også tilført ekstra midler. Samtidig ble det også gjort en formidabel innsats av mange aktører for å sy sammen og levere nye løsninger på kort tid. Hva ble gjort riktig her og hva kan vi lære av det som fungerte? Går det nå mot lysere tider innen e-helse?

Les mer

Samhandling på tvers av grenser

I fjor gikk startskuddet for prosjektet PreVis, et Interreg-prosjekt Helseinn er partner i hvis formål er å undersøke hvilke gevinster som kan utløses ved bruk av videokommunikasjon i prehospitale tjenester. Denne uken har vi vært i Göteborg for å planlegge videre fremdrift i prosjektet!

Les mer

Innovasjonscamp for sykepleiestudenter

Med en helsesektor i endring er det avgjørende at de i pasientnære yrker også er kjent med innovasjonsarbeid. Denne våren har vi derfor en helt egen innovasjonscamp for sykepleiestudentene ved Høgskolen i Innlandet!

Les mer

Spennende samarbeid om bærekraftig teknologi

Lillehammerbedriftene Ikomm og Eidsiva Bredbånd jobber nå sammen for å finne ut hva slags muligheter som finnes for at din og min private teknologi kan benyttes ved mottak av trygghetsalarm eller hjemmetjenester fra kommunen.

Les mer

Samarbeid om morgendagens helsetjenester

Sammen med fagpersoner fra Sykehuset Innlandet, NTNU, HiNN og Fagskolen Innlandet arrangerte vi 26. januar et digitalt arbeidsmøte
for å styrke samarbeidet mellom sykehus og akademia, samt skape grobunn for nye forsknings- og innovasjonssamarbeid.​

Les mer

Helseinn med som pilot i Innovasjon Norges klyngeprogram

Helseinn er tatt opp som pilot i Innovasjon Norges nye hub/node-program. Gjennom prosjektet skal Helseinn samarbeide tett med de store nasjonale klyngene innen helse- og velferdsteknologi, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster.

Les mer

Lynkurs i velferdsteknologi

Sammen med USHT tilbyr vi nå et lynkurs i velferdsteknologi! Ved å etablere en helhetlig forståelse og felles mål sikrer man at alle berørt av teknologisk utvikling innen helse- og omsorgssektoren har felles referanseramme og begrepsapparat.

Les mer

Call for speakers – VR i helsedagen 2021

16. november arrangeres VR i helse-dagen 2021, som en del av Nordic VR Forum. Vi ønsker nå forslag til bidrag velkommen!

Les mer

Fantastiske resultater med Helseinns akseleratorprogram!

Vi lanserte høsten 2020 et eget akseleratorprogram for å hjelpe våre partnere til å utvikle gode innovasjons- og forskningssøknader. Programmet, som er støttet av Innlandet fylkeskommune, har gitt fantastiske resultater. Tilsammen har prosjektene fått innvilget 5,7 millioner i tilskudd fra ulike nasjonale og regionale programmer!

Les mer

Vi etablerer oss i Park

Helseinn har over flere år samarbeidet godt med Hamarregionen Utvikling og innovasjonsmiljøene i PARK gründer- og næringshus. Vi er derfor veldig glade for at vi nå kan etablere et kontor i PARK og dermed komme enda tettere på bedriftene, kommunene i Hamarregionen og ikke minst næringsklyngen VRINN!

Les mer

Vi lanserer Helseinnsikt!

Helseinnsikt skal inspirere til innovasjon og mer innovative arbeidsmetoder, og er eksklusivt for partnere i nettverket.

Les mer

Trygg hverdag for innbyggerne og forenklede kommunale tjenester med digitale nøkler

De digitale nøklene skal sørge for sømløs tilgang til kommunale tjenestemottakere og muliggjøre akutt tildeling av midlertidige nøkler til helsepersonell. Overordnet vil løsningen frigjøre all den tiden som i dag går med til håndtering og administrasjon av fysiske nøkler.

Les mer

Digital samhandling ved hjelp av videokommunikasjon i helsevesenet

Klara er 92 år, hun bor hjemme i sin egen bolig i Søndre Land kommune, og med kronisk leggsår må hun jevnlig på kontroll hos kirurgisk poliklinikk på sykehuset i Gjøvik. Hun er dårlig til beins, og gruer seg ofte til reisen. Helst skulle Klara ønske at hun ikke hadde trengt å reise så ofte til Gjøvik. Hvordan kan vi møte Klaras behov?

Les mer

Ledig stilling som prosjektkoordinator

Vi søker nå etter en driftig person med bakgrunn fra utvikling og innovasjon til en spennende stilling som prosjektkoordinator ved vårt Verksted for integrerte helsetjenester!

Les mer

Klart for akselerator 2.0!

Vi gjentar suksessen og åpner nå opp for påmelding til vårt akseleratorprogram! Du vil få tett oppfølging og bistand i prosessen, og det er helt gratis for våre partnere i klynga.

Les mer

Grensesprengende samhandlingsprosjekt

Endelig er vi i gang med interregprosjektet prehospital video i samverkan (PreViS) sammen med Sykehuset Innlandet og PICTA, hvor vi nå skal undersøke hvilke gevinster som kan utløses ved bruk av videokommunikasjon.

Les mer

Prosjektverksted

Har du en Idé til et innovasjonsprosjekt som kan gjøre offentlig sektor bedre, eller er du i gang med å utforme en søknad om et innovasjonsprosjekt? Da kan du ha nytte av å være med på prosjektverksted i regi av Forskningsrådet!

Les mer

Innovasjon til alle

Vi i Helseinn tror at samskaping og innovasjon kan flytte fjell, og nå tilbyr vi skreddersydde kræsjkurs i innovasjon tilpasset din virksomhet!

Les mer

IKOMM og Eidsiva Bredbånd med i forskningssamarbeid for sømløse og bærekraftige helsetjenester

IKOMM AS og Eidsiva Bredbånd går nå inn i et forskningssamarbeid med NTNU, HINN, og Helseinn for å undersøke mulighetene for en bærekraftig teknologisk løsning til kommunens innbyggere.

Les mer

Digital samhandling i pasientforløp

Digital teknologi gir mulighet for at helsetjenester kan ytes effektivt på avtand. Bruk av hodekamera, videokonsultasjoner og tilgang til felles journal har vært testet ut, og alt startet på en workshop i regi av Helseinn.

Les mer

Helhetlige helsetjenester til lungepasienter i Innlandet

Pasienter med kroniske lungelidelser er en stor og ressurskrevende pasientgruppe som mottar tjenester på tvers av omsorgsnivåene. Sykehuset Innlandet (SI) har nå fått innvilget 380 timer i prosessveiledning fra InnoMed for å utvikle helhetlige helsetjenester til lungepasienter i Innlandet sammen med kommunene i helseregion Sør-Gudbrandsdal.

Les mer

Integrert akuttmedisinsk kjede

En modell for integrerte prehospitale tjenester vil tilføre stor verdi til desentraliserte strøk i både Innlandet og Norge. Sykehuset Innlandet er nå i gang med et spennende prosjekt, sammen med Engerdal og Trysil, for å utforme en Innlandsmodell for å sikre kompetanse og likeverdige tjenester også til de som bor i grisgrendte strøk.

Les mer

Første runde av Helseinns FoUI-akselerator

Det finnes mange muligheter for finansiering. Men hvor starter man, og hvordan skrives en god prosjektsøknad? Gjennom vårt akseleratorprogram har våre medlemmer fått god drahjelp og veiledning med prosessen.

Les mer

VR i helse-dagen 2020

Forrige uke gikk Nordic VR Forum 2020 av stabelen for fjerde året på rad, og sammen med Sykehuset Innlandet og Vrinn fikk vi æren av å starte med en helt egen VR i helse-dag! 

Les mer

Helseinn får anerkjennelse i europeisk klyngeordning

Vi i Helseinn har kommet oss gjennom nåløyet, og er nå ESCA-sertifisert! Det er første gang Helseinn har blitt vurdert, og vi er stolte over å ha oppnådd bronsemerket.

Les mer

Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre

Teknologi og digitalisering gir oss enorme muligheter, men samtidig vet vi at feil bruk av teknologi kan føre til økt opplevelse av ensomhet og utenforskap. For å imøtekomme det økende behovet for omsorgstjenester, er vi avhengig av at alle tilgjengelige ressurser samarbeider om oppgavene. Vi er stolte over å stå i bresjen for et slikt prosjekt sammen med en rekke andre kommuner og private aktører i Innlandet!

Les mer

Spaden i jorda for aktiv pasienttenking

Sammen med NTNU, Sykehuset Innlandet og Gjøvikregionen Utvikling åpnet Helseinn et nytt verksted for integrerte helsetjenester. Med dette verkstedet går Innlandet foran og viser vei for hvordan vi kan jobbe sammen på tvers av sektorer, fag og miljøer for å utvikle mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Vi åpner verksted på Gjøvik!

I verkstedet vil det legges til rette for pilotering og testing av nye samarbeidsmåter, tjenestemodeller og utstyr, i tett samspill mellom relevante tjenester, teknologibedrifter og fagmiljøer ved NTNU. 

Les mer

Er du vår nye innovasjonsagent?

Helse- og omsorgssektoren er under stort press, nå mer enn noen gang. Vi er derfor helt avhengige av å tenke nytt, og etablere en mer bærekraftig tjenestemodell. Nå lanserer vi et kompetanseprogram for innovasjon, hvor målet er øke antallet innoagenter rundt omkring i ulike institusjoner.

Les mer

Helseinn lanserer akseleratorprogram!

Det finnes mange muligheter for finansiering og støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og RFF Innlandet. Mens det kan være krevende å vite hvor man skal starte, og hvordan man skal utvikle en god prosjektsøknad. Nå tilbyr vi tett oppfølgning og bistand i søknadsprosessen for våre medlemsbedrifter.

Les mer