VilMer i Elverum

Folkehelse
Gammel dame holder en baby

VilMer vil bidra til et mer aldersvennlig samfunn. Helseinn bidrar til å koble på relevante samarbeidspartnere for å etablere VilMer i Elverum våren 2019.

VilMer vil bidra til et mer aldersvennlig samfunn. Virksomheten samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet, og startet opp med aktiviteter i Elverum kommune våren 2019. På vilmer.no kan frivillige registrere seg for å bidra med positive aktiviteter på hjem og institusjoner. Du bidrar ut fra tid, lyst og interesser, akkurat når det passer deg!

En Studentundersøkelse fra Folkehelseinstituttet for 2018 viser at det er en høy andel studenter som føler seg ensomme og som lider av psykiske helseplager. Gjennom å koble på Studentsamskipnaden i Innlandet kan VilMer mobilisere studenter til sitt frivillige arbeid. Vi er glade for å kunne bidra til å koble studenter som har lyst til å bidra med noe meningsfylt med personer som trenger gode aktivitetstilbud i hverdagen, da dette er en stor vinn-vinn-situasjon for begge parter.