Samarbeidsprosjekter og søknadsutvikling

Har du et prosjekt og ser etter finansieringsmuligheter eller samarbeidspartnere? Vi tilbyr støtte til søknadsutvikling og bistand til kobling og mobilisering av forsknings- og innovasjonsprosjekter!

Kurs i prosjekt- og søknadsutvikling

Gode prosjektbeskrivelser danner grunnlaget for å skrive søknader som fagekspertene gir høy score fordi de lett kan vurdere kvaliteten og forstår verdien og nytten av prosjektet. I vårt to-dagers kurs lærer du å utvikle gode prosjektsøknader og du får oversikt over ulike finansieringsordninger. Kurset har fått gode tilbakemeldinger fra ansatte og ledere som jobbe med utviklingsarbeid i kommuner, sykehus, forskere, gründere, forretningsutviklere fra etablerte bedrifter og deltakere fra frivillig sektor. Kurset passer både for erfarne søknadsutviklere og for de som ikke har jobbet med søknadsarbeid før og er nysgjerrige på å lære.  


Neste kursoppstart: januar 2023, eller etter forespørsel

Helseinns søknadsakselerator 

Som deltaker i vår søknadsakselerator får du prosjektstøtte fra idé til ferdig sendt søknad. Gjennom to fellessamlinger, kombinert med tett individuell oppfølging, får du hjelp til å vurdere utlysninger, til kvalitetssikring, strategisk sparring, tekstutvikling og å finne gode samarbeidspartnere i vårt nettverk. Vi kobler også inn relevante eksperter og ressurspersoner som støtte i prosessen. 

Helseinns søknadsakselerator er for deg med en konkret idé som er godt forankret i virksomheten, eller som jobber med en større strategisk satsning som kan styrkes gjennom nye samarbeidspartnere og ekstern finansiering. Programmet passer også for deg som har en avslått søknad som kan forbedres, eller er i gang med å utvikle et prosjekt rettet mot Forskningsrådet eller EU, og trenger partnere.  

Neste søknadsfrist for deltakelse i Helseinns søknadsakselerator: Mer info kommer 

Helseinn som partner i prosjekter 

Helseinn har bred kompetanse innen fasilitering, tjenestedesign, prosjektledelse og prosessledelse, samt et bredt nettverk for deling av kunnskap og spredning av gode prosjektresultater. Vi får ofte henvendelser om deltakelse i søknader. Ta kontakt med oss om dette er relevant. 

 Ta kontakt med vår fagleder for forskning, utvikling og innovasjon, Rannveig: rannveig@helseinn.net