Sensio

Sensio leverer velferdsteknologi som skaper en enklere hverdag og mer tid til omsorg. 

 

Sensio startet i 2009 med fokus på å gjøre smarthusteknologi til allemannseie. Siden den gang har vi installert flere tusen smarthjem rundt omkring i Norge og utvidet smarthusteknologi til velferdssektoren. I dag er Sensio ledende leverandør av velferdsteknologi og hjelper 191 store og små kommuner med god og effektiv drift av sine omsorgstjenester, samtidig som vi leverer komfort og trygghet i de tusen hjem.

Sensio har et norsk utviklingsmiljø, og sammen med norske kommuner har vi utviklet en hel­hetlig plattform av løsninger som dekker kommunenes behov for velferdsteknologi – i dag og i morgen. Vi involverer alle våre kunder til å bidra aktivt i utviklingen via et eget brukerforum. Vi er også medlem av Standard Norge sin komité for e-helse SN/K 587.

Vi tror at alle kommuner er tjent med en helhetlig tilnærming til velferdsteknologi i kommunen – på tvers av institusjon og bolig.

Vår Sensio Unity samhandlingsplattform får sensorer og teknologi til å spille sammen. IKOS digitale tavler legger til rette for pasientsikkerhet og gode helsefaglige prosesser, og Safemate trygghetsskapende omsorgsteknologi gjør det mulig for mennesker å mestre sine liv på egenhånd lengst mulig. Vi vet at løsningene våre for BoHjemme sparer kommunene for store summer, samtidig som beboere får friheten de har i sin egen bolig, og pårørende får frihet fra bekymringer. Vi har målinger på at løsningene våre til helsebygg gir lavere sykefravær blant ansatte, og mindre bruk av medikamenter hos beboerene.

Nettside: https://sensio.no/