Personvernerklæring

Dato: 23. mai 2022

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger innsamlet av Helseinn. Hvis du har noen spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen eller emner som berøres av erklæringen, er du velkommen å ta kontakt med oss på hei@helseinn.net

Personopplysninger vi samler inn og behandler er:

 • Ved påmelding til nyhetsbrev
  • E-post adresse
  • For- og etternavn
  • Dato for påmelding
 • Ved registrering av kontaktperson når din virksomhet blir partner i Helseinn
  • For- og etternavn for kontaktperson
  • Fakturaadresse til virksomheten du representerer
  • Virksomhetens organisasjonsnummer
  • E-postadresse for kontaktperson
  • Mobiltelefonnummer for kontaktperson
 • Ved påmelding til arrangement
  • For- og etternavn
  • Stilling/tittel/arbeidssted
  • Fakturaadresse ved arrangementer som har påmeldingsavgift
  • Eventuelle matallergier eller andre matpreferanser, hvis matservering inngår som en del av arrangementet.
  • Andre spesielle behov der dette er relevant for det aktuelle arrangementet

Slik bruker vi personopplysningene 

Levering av tjeneste: Vi bruker dine personopplysninger til å levere vårt nyhetsbrev som du har meldt deg på. Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke. Du kan når som trekke ditt samtykke og melde deg av nyhetsbrevet. Helseinn deler ikke dine personopplysninger med andre parter eller aktører.  

Vi bruker også dine personopplysninger i forbindelse med organisering og gjennomføring av arrangement og møteplasser. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke ved påmelding, som du når som helst kan trekke ved å sende oss en e-post og be om å bli slettet fra vår kontaktliste. 

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester: Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og informasjonen vi gir deg. Dette arbeidet innebærer å analysere kontaktinformasjon og aktivitet. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. 

Markedsføring og informasjon: Vi bruker personopplysninger i forbindelse med markedsføring og informasjon av våre aktiviteter og tjenester, ved at du mottar nyhetsbrev og/eller e-post fra oss. Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger til dette formålet er ditt samtykke, som du når som helst kan trekke ved å melde deg av vårt nyhetsbrev hvis du ikke lenger ønsker å motta dette. Hvis du heller ikke ønsker å bli kontaktet via e-post eller telefon, kan du sende oss en e-post å be om at vi sletter dine personopplysninger. 

 

Dine rettigheter 

Rett til innsyn i egne opplysninger: Du har innsynsrett i de opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt med oss på e-post på hei@helseinn.net om du ønsker kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. 

Rett til å få slettet personopplysninger: Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Henvendelsen kan rettes til hei@helseinn.net

Protestere mot en behandling av personopplysninger: Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. 

Dataportabilitet: Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt med oss på e-post hei@helseinn.net for å få utlevert dine personopplysninger. 

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger: Hvis du mener at vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven håper vi at du gir oss beskjed. Si ifra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.  

 

Helseinn sin personvernerklæring er utarbeidet etter mal fra GDPRControl.