Personvernerklæring

Dato: 23. mai 2018

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger innsamlet av Helseinn. Hvis du har noen spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen eller emner som berøres av erklæringen, er du velkommen å ta kontakt med oss:

Epost: hei@helseinn.net

 

1.    Formål med innsamling og registrering av personopplysninger

Vi vil be om personopplysninger ved følgende anledninger:

 • Du melder deg på vårt nyhetsbrev
 • Din virksomhet melder seg inn som medlem i Helseinn og du utses til virksomhetens kontaktperson
 • Du melder deg på et av våre arrangementer hvor vi er arrangører, eller medarrangør.

De opplysninger som blir registrert vil kun brukes til registrering, tilrettelegging og fakturering av deltakelse på arrangement og/eller utsendelse av informasjon vedrørende det aktuelle arrangementet, i tråd med de formålene du har gitt samtykke til eller registrert deg for.

 

2.    Hvilke opplysninger vil bli registrert?

Følgende opplysninger vil registreres om deg:

 • Ved påmelding til nyhetsbrev
  • E-post adresse
  • For- og etternavn
  • Dato for påmelding
 • Ved registrering av kontaktperson når din virksomhet blir medlem i Helseinn
  • For- og etternavn for kontaktperson
  • Fakturaadresse til virksomheten du representerer
  • Virksomhetens organisasjonsnummer
  • E-postadresse for kontaktperson
  • Mobiltelefonnummer for kontaktperson
 • Ved påmelding til arrangement
  • For- og etternavn
  • Stilling/tittel/arbeidssted
  • Fakturaadresse ved arrangementer som har påmeldingsavgift
  • Eventuelle matallergier eller andre matpreferanser, hvis matservering inngår som en del av arrangementet.
  • Andre spesielle behov der dette er relevant for det aktuelle arrangementet

3.    Hvem får tilgang til registrerte personopplysninger?

Registrerte personopplysninger vil kun brukes av Helseinn for de formål som er oppgitt i dette dokument.

 

4.    Lagring og oppbevaring

Helseinn lagrer ikke personopplysninger i et lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvending med hensyn til de formål opplysningene ble samlet inn.

 

5.    Du har rett til innsyn, rettelser og sletting av opplysninger registrert om deg

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, samt trekke tilbake samtykke vedrørende bruk av opplysningen. I tillegg har du rett å be om at dine personopplysninger blir slettet. Hvis du ønsker å melde deg av vårt Nyhetsbrev, gjøres det enkelt ved å klikke på linken lengst ned i et av nyhetsbrevene du har mottatt fra oss tidligere. Du har også mulighet til å ta kontakt med oss for endring eller sletting av personopplysninger. Da kan du enten benytte vårt kontaktskjema på våre nettsider, eller sende oss en epost med din henvendelse.

 

6.    Hvis du ønsker en utkopiering av registrerte personopplysninger og tilknyttet informasjon

Kontakt oss hvis du ønsker få tilsendt en digital kopi av de opplysninger vi har registrert om deg, og eventuell tilknyttet informasjon og data. Bruk kontaktskjema på våre nettsider, eller epost som oppgitt i begynnelsen av dette dokument.

 

7.    Din rett å klage på opplysninger registrert om deg

Hvis du mener at de opplysningene vi har registrert om deg er gjort på feilaktig grunnlag, og benyttes i strid med hva du har gitt ditt samtykke til, eller benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett å ta saken videre for det norske Datatilsynet. Kontaktinformasjon, retningslinjer og fremgangsmåte for klage, er å finne på www.datatilsynet.no