Making View

Making View utvikler VR-kurs som gir helseansatte en lett mulighet til trening og kompetanseøkning i hverdagen. De tilbyr kurs i klinisk observasjon (ABCDE, NEWS2 og ISBAR) og håndtering av utfordrende atferd, vold og trusler. I Making View er kundene med på å bestemme hva neste kurs skal være, og forslag som førstehjelp, smittevern, medikamenthåndtering, sårstell, depresjon, rus og sosial angst har blitt foreslått.

Sammen med NTNU står Making View bak kurs i ABCDE-prosedyren. VR-kursene gir også opplæring og trening i NEWS2 og ISBAR. Kursene brukes i flere titalls kommuner og i et tyvetalls videregående skoler med helse- og oppvekstfag.

ABCDE-prosedyren er en systematisk, klinisk observasjon. Det handler om å undersøke det mest kritiske først, og sikrer at alle vitale undersøkelser blir gjennomført. I akutte situasjoner hjelper ABCDE med å prioritere undersøkelser og tiltak, mens i en ikke-akutt situasjon kan prosedyren brukes til å få en klinisk status av pasienten. NEWS2 er et skåringsverktøy, og brukes til å fange opp forverret tilstand hos pasienten. ISBAR er et kommunikasjonsverktøy, som sikrer trygg og forsvarlig kommunikasjon om pasientbehandling.

Kurset i utfordrende atferd, vold og trusler, hviler på relevant forskning og er modulbasert. Kursets første modul er verktøy for voldsrisikovurdering, Brøset Violence Checklist. Samtlige moduler i kurset bygger på læring og øvelser ut fra ulike scenarier. Kursdeltakeren trenes i å håndtere egen sikkerhet, deskalerende teknikker og fokus på tidlig tegn på utfordrende atferd.Kontakt Making View hvis du ønsker mer informasjon på post@makingview.com

Hjemmeside: https://makingview.com/