Lillehammer

I Lillehammer finner du oss i Fakkelgården, vegg i vegg med samarbeidspartnere som Høgskolen i Innlandet, IKOMM og Eidsiva Bredbånd. Høsten 2022 vil også Arena 17, en samhandlingsarena basert på FNs bærekraftsmål nummer 17, stå klar.