Innoagent

kompetanseprogram for innovasjonsagenter

Ønsker du å lære metoder og teknikker for å fremme samhandling, innovasjon og kreativitet? Bli med på Innoagent 2021!

 

 

HVA:

Innoagent er et kompetanseprogram i praktisk innovasjonsarbeid, der deltakerne får en innføring i innovative metoder og verktøy for å gjennomføre gode prosesser, møter og workshops som engasjerer og sikrer konkrete resultater.

FOR HVEM:

Ansatte i Helseinns partnervirksomheter som ønsker å lære mer om hvordan skape fremdrift, aktiv deltakelse og engasjement i ulike type prosesser. Programmet er spesielt aktuelt for deg som er prosjektleder, koordinator, rådgiver, forsker, prosessleder og leder, eller som arbeider med ulike prosjekter og fasiliterer prosesser.

HVORDAN:

Høsten 2021 gjennomføres Innoagent gjennom tre fysiske* fellessamlinger med digitalt gruppearbeid mellom samlingene. Programmet guider deltakerne gjennom bruk av praktiske metoder og verktøy for å utforme og lede prosesser, og avsluttes med en samling hvor deltakerne får anvendt metoder og verktøy i praksis. 

*Med forbehold om smittesituasjon.
Programmets samlinger vil også kunne foregå digitalt via Microsoft Teams/Zoom.

Tema og innhold i årets program er:

  • Brukersentrert innovasjonsarbeid
  • Prosessdesign og innovative metoder/verktøy
  • Prosessledelse og fasilitering

DU LÆRER:

  • Grunnleggende elementer i brukerdrevet/sentrert innovasjon
  • Verktøy til å designe møter, workshops og prosesser
  • Prosessverktøy som sikrer god involvering og konkrete resultater/bidrag 
  • Hva som kreves av deg som fasilitator og trygghet i rollen
  • Teknikker for å lede en gruppe ulike mennesker mot felles mål 
  • hvordan du kan bruke enkle tegneteknikker for å fasilitere møter, prosesser, prosjekter eller foredrag, digitalt eller fysisk.
  • Praktisk erfaring med å planlegge og gjennomføre en workshop fra A til Å.

VIKTIGE DATOER:

Påmeldingsfrist: 31. oktober

Samling 1: 9.-10. november i Helseinn Verksted for integrerte helsetjenester (Bright House, Gjøvik)  

Samling 2: 29.-30. november i Helseinn Verksted for integrerte helsetjenester (Bright House, Gjøvik)  

Samling 3: 14.-15. desember i Helseinn Verksted for integrerte helsetjenester (Bright House, Gjøvik)  

 

PRIS: 

Deltakeravgiften er på kr. 3990,-

 

Spørsmål og påmelding rettes til Trude: trude@helseinn.net