Innoagent

kompetanseprogram for innovasjonsagenter

Er du klar for å utfordre virksomhetens arbeidsmetoder og få med dine medarbeidere til å tenke nytt? Innoagent er et tilbud til ansatte i Helseinns partnervirksomheter. 

 

 

Innovasjonsagentprogrammet

Målgruppen for programmet er medarbeidere med en rolle innen utviklingsarbeid i sin virksomhet, samt prosess- og prosjektledere. Etter endt program vil du som deltaker ha fått smake på utvalgte verktøy innen tjenestedesign, samt ha opparbeidet ferdigheter innen prosessplanlegging og gjennomføring.

Målsetningen med kurset er å styrke deltakerne i praktisk innovasjonsarbeid. Programmet holdes gjennom tre moduler, og deltakerne vil få praktisk erfaring med nøye utvalgte smakebiter av metoder, teknikker og verktøy hentet fra tjenestedesignverden.

Temaer for de tre modulene er

  • Prosessdesign, fasilitering og coaching
  • Bygge egen verktøykasse
  • Erfaringsdeling

Gjennom de tre modulene vil man bygge sin egen verktøykasse, i tillegg vil man få teste og videreutvikle sine fasilitator-  og coachferdigheter ved å benytte disse verktøyene i praksis. Programmet kombinerer teori, praksis og refleksjon, hvor deltakerne vil jobbe målrettet mot en prosess i egen virksomhet. Underveis vil man få oppfølging og veiledning fra Helseinn og andre deltakere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål om programmet rettes til josefine@helseinn.net