Inkubator

Helseinn og Klosser Innovasjon jobber sammen om å skape flere oppstartsselskaper innen helse, og å utvikle nye innovasjonsprosjekter i etablerte bedrifter. Gjennom Inkubatorprogrammet (finansiert av Innlandet fylkeskommune og SIVA) bistår Klosser Innovasjon ca. 60 startups og bedrifter i ulike bransjer med å utvikle, finansiere og realisere sine forretningsidéer. Inkubatoren har spesielt fokus på helse, i tillegg til bioøkonomi, industri og digitalisering.

Regine Behrens Dyreng, leder for Klosser Elverum, kan kontaktes for mer informasjon om Inkubator-programmet.

 

For private partner-bedrifter kan Helseinn tilby:  

  • Innsikt i hvilke behov, problemer og utfordringer som finnes i helse- og omsorgssektoren (kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten)  
  • Innsikt i det offentliges innkjøpsrutiner og regelverk, kunnskap om offentlige og innovative anskaffelser (i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet) 
  • Støtte til enkle markedsberegninger, samfunnsanalyser og potensiell effekt
  • Kobling mot aktuelle samarbeidspartnere, fag-, ekspert- og nettverksaktører innen helse- og omsorgssektoren 
  • Kobling til relevante FoU-miljøer 
  • Tilgang til enkle testarenaer i regi av Helseinn 
  • En aktiv møteplass med ulike arrangementer i regi av Helseinn og partnere

 

Andre tjenester (ekstra kostnad):

  • Tilgang til profesjonell sertifisering og testing via Norwegian Smart Care Lab og
    Norway Health Tech/Nordic Proof

Har du en god forretningsidé innen helse?
Kontakt oss!

Sindre Lohne, sindre@helseinn.net
Regine Behrens Dyreng, regine@klosser.no