Oppgavedeling i helsetjenesten

Helseinn og KS Innlandet  inviterer til en formiddag hvor vi deler erfaringer og eksempler fra prosjekter i Innlandet der man har jobbet med oppgavedeling. Hva skal til for å lykkes, og hvorfor er dette så vanskelig?

Smarte og sikre sykehus

Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte.

Veikart for tjenesteinnovasjon

Sammen med KS og Helsefellesskapet inviterer Helseinn særlig deg som jobber i kommune, spesialisthelsetjenesten eller frivillig sektor i Innlandet til å lære mer, og teste ut “Veikart for tjenesteinnovasjon”.