Ensomhet og digitalt utenforskap

Temaet ensomhet og utenforskap er fortsatt like aktuelt, til tross for at pandemien er over. Gjennom prosjektet “Felles innsats mot ensomhet og utenforskap” har vi gjort oss viktige erfaringer. Vi inviterer til seminar på Terningen Arena, hvor vi oppsummerer prosjektet og diskuterer hvordan vi sammen kan ha fokus på dette viktige temaet videre.