E-helselaben

De aller fleste ønsker å klare seg selv i eget hjem så lenge som mulig. De færreste ønsker hjelp med daglige gjøremål slik som spising, dusjing, toalettbesøk eller å ta medisiner. For å mestre hverdagen i eget hjem trenger man å føle seg trygg. Trygg på at noen blir varslet hvis man faller å ikke klarer å komme seg opp. Trygg på at man enkelt kan kommunisere med sine nære og kjære. Trygg på at man får hjelp og bistand tilpasset egne evner og behov.

I dag er det uendelige muligheter for å ta i bruk teknologi med hensikt å styrke individets opplevelse av trygghet, deltakelse og mestring av eget liv. Samtidig skal kommuner rustes til å møte nåtiden og fremtidens behov for effektive og kvalitetssikrede helse- og omsorgstjenester.

Helseinn ønsker å bidra til økt kompetanse for anskaffelse, implementering og bruk av teknologi som en integrert del av helse- og omsorgstjenestetilbudet og som en naturlig del av innbyggeres liv.

Ved Terningen Arena i Elverum finnes det et e-helselaboratorium for demonstrasjon og testing av helse- og velferdsteknologiske løsninger.

Ønsker du å vite mer om e-helselaben eller ønsker demonstrasjon?
Ta kontakt med Josefine på josefine@helseinn.no.