Digital Samhandling i Pasientforløp

Aktører i prosjektet: Sykehuset Innlandet
E-helse
Mann med briller til Digital Samhandlings-prosjektet

«Digital Samhandling i Pasientforløp» er et prosjekt i regi av Sykehuset Innlandet og Helseinn. Prosjektet skal etablere og teste digital samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for å bidra til at flere helsetjenester tilbys nærmere innbyggeren.

Prosjektet «Digital Samhandling i Pasientforløp» skal gjennom etablering og testing av digital samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten utvikle nye, mer effektive og smarte arbeidsformer som kan redusere forflytninger av pasienter, og sikre rett behandling – på rett sted – til rett tid – nærmere der pasienten bor. Prosjektperioden er fra 2019 til 2020, og prosjektet er delt inn i fire arbeidspakker:

A1): «Prehospital vurdering» som vil teste ut bruk av videoassistert beslutningsstøtte til ambulansepersonell slik at de i større grad kan trygges i vurdering av rett behandlingsnivå og tidlig oppstart av behandling.

A2): Pasientforløp «God start» omhandler tilgang til DIPS for sykehjemsleger på kommunalt helsetjenestenivå, for beslutningstøtte i vurdering av innleggelse og dermed riktig behandling på rett tjenestenivå.

A3 og A4): Pasientforløpene «Hoftebrudd» (A3) og «Hjerneslag» (A4) skal erstatte dagens oppmøtepoliklinikk ved sykehus med videokonsultasjonspoliklinikk, med bistand fra helsepersonell i kommune eller Lokalmedisinsk senter.

Hensikten med prosjektet er å bidra til at pasienter får rett behandling, på rett sted og til rett tid nærmere der pasienten bor. Gjennom digital samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten skal flere helsetjenester tilbys nærmere innbyggeren. Bruk av digital samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten bidrar til:

  • Innspart tid og ressursbruk på reising og forflytning
  • Raskere tilgang på beslutningsstøtte
  • Kompetanseoverføring og veiledning
  • At behandling kan gis nærmest mulig der pasienten bor ved hjelp av VK – konsultasjoner, tverrfaglige møter og veiledning direkte til pasient

Bruk av digitale verktøy vil bidra til å styrke kvaliteten på en diagnostisk prosess, styrke kvaliteten på akuttbehandlingen og styrke utnyttelsen av kapasitet på spesialister.

«Digital Samhandling i Pasientforløp» er et prosjekt i regi av Sykehuset Innlandet HF og Helseinn. Samarbeidspartnere i prosjektet er: Kommuner i Innlandet, Inven2, Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) ved Høgskolen i Innlandet, Skåppå, Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen, Klosser, NTNU, Norway Health Tech, Samarbeidspartnere fra Vestre Viken HF og Akershus Universitetssykehus HF.