Bli med i frivilligheten

For 6. året på rad er Røde Kors med på å gjøre bekymringene litt mindre for de som av ulike årsaker opplever hverdagen utfordrende. I år ønsket vi å sløyfe julegaver til ansatte slik at beløpet heller kunne gå til gavekort på matbutikk som blir delt ut til innbyggerne i lokalsamfunnet. 

Digital hjemmeoppfølging i Innlandet

21. november samlet kommunene i Nord-Gudbrandsdal, Sør-Østerdalen og Valdres seg sammen med mange gode samarbeidspartnere i Verksted for integrerte helsetjenester for å kick-starte prosjektet Digital hjemmeoppfølging Innlandet.

Innovasjon i helse

Sammen med flere av våre partnere i nettverket fikk vi delta på Helseinnovasjonsdagen på Hamar Katedralskole i regi av Ungt Entreprenørskap!

VR i helse-dagen 2022

November startet med et brak da vi satte besøksrekord for Nordic VR Forum på Hamar Kulturhus. Over 200 deltakere tok turen for å lære mer om bruken av VR innen helsetjenesten.

Fra økende forskjeller til bærekraftige samfunn

Folkehelsekonferansen 2022 gikk av stabelen i Hamar på tampen av oktober, og mellom spennende innlegg fikk Helseinn arrangere en kreativ workshop hvor vi så på hvordan man kan jobbe systematisk med folkehelsearbeid.

PreViS sluttkonferanse i Göteborg

Et spennende samhandlingsprosjekt på tvers av landegrenser som har bidratt til å sette videoassistert beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester på kartet er nå avsluttet med brask og bram, og konklusjonen er klar – dette er bare starten!

Millionbevilgning til Helseinn for å styrke innovasjonkompetansen

Innlandet fylkeskommune har bevilget 1,7 millioner kroner i prosjektstøtte til Helseinns arbeid for innovasjon for framtidens helsetjenester. Det betyr mye for vår videre satsning med å løfte innovasjonskompetansen og styrke økosystemet for helseinnovasjon i Innlandet.

Med legen på hodet

Sykehuset Innlandet var først ute i Norge med å utstyre ambulansearbeidere med hodekamera for toveiskommunikasjon med legevaktslege eller spesialist ved sykehus. Nå følger andre helseforetak etter.

Løsningsorienterte sykepleiestudenter

6. april kunne sykepleierstudentene ved Høgskolen i Innlandet endelig presentere sine prosjekter de har jobbet med i løpet av den fem ukers lange innovasjonscampen, som har vært en del av den obligatoriske undervisningen i emnet Folkehelse.

E-helse 2022 – hvordan beholder vi farten?

Pandemien krevde raske løsninger og nye arbeidsformer. Det ble tatt grep og funnet nye og kreative modeller, men også tilført ekstra midler. Samtidig ble det også gjort en formidabel innsats av mange aktører for å sy sammen og levere nye løsninger på kort tid. Hva ble gjort riktig her og hva kan vi lære av det som fungerte? Går det nå mot lysere tider innen e-helse?