Laster Arrangementer

Arrangementer

1. juni
Kategori for Arrangement:

Innovasjonsarena for helse og folkehelse i Lillehammer

Helseinn har endelig etablert seg i Lillehammer, og vi gleder oss til å samarbeide med nye og gamle partnere i denne regionen! Vi har trua på at samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor bidrar til å styrke det lokale og regionale folkehelsearbeidet, og at vi sammen kan utvikle mer helhetlige helse- og omsorgstjenester. For å bli bedre kjent med kunnskaps- og innovasjonsmiljøene i regionen inviterer vi til idéverksted i vårt nye kontorfellesskap i Fakkelgården på Lillehammer 1.…