Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
29. april 2021
Kategori for Arrangement:

VR som virkemiddel i opplæring av helsepersonell

Tidspunkt: 10.00-11.00 | Sted: Microsoft Teams

Bruk av Virtual Reality (VR) til opplæring av ansatte i helsetjenesten finnes i dag, og blir enda mer aktuelt i tiden fremover. Hvordan kan VR bidra til bedre helsetjenester? Dette webinaret gir deg innsikt i hvordan VR-teknologi kan bli brukt i helsetjenesten og hvilke positive effekter den gir i opplæring.

Making View AS har i samarbeid med NTNU og St. Olavs hospital tatt frem en digital læringsarena for ABCDE-prosedyren. ABCDE-prosedyren er en systematisk klinisk observasjon som kan brukes i starten på alle situasjoner. Prosedyren må øves på for å bli automatisert. Den går ut på å undersøke det mest kritiske først. I akutte situasjoner kan ABCDE hjelpe til med å prioritere undersøkelser og tiltak. I en ikke-akutt situasjon kan prosedyren brukes til å få en klinisk status av pasienten. Den kan også brukes til å vurdere om pasientens status endrer seg over tid. Den sikrer også at man får gjort alle vitale undersøkelser.

Dette er et flerårig forskningsprosjekt som nå tas i bruk av landets helsepersonell.

VR-brillen skaper et helt unikt læringsmiljø, som er med på å øke motivasjonen og utligne kvalitetsforskjeller i opplæringen på helseområdet. I dette webinaret kan du bli kjent med hvordan den digitale læringsarenaen fungerer, likledes hvordan du kan ta det i bruk allerede i dag.

Agenda:

  • Innledning v/Sindre Lohne, Helseinn
  • VR i opplæring av helsepersonell v/Are Vindfallet, Making View
  • Spørsmål/diskusjon

 

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.