Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
29. april 2021
Kategori for Arrangement:

VR som virkemiddel i opplæring av helsepersonell

Tidspunkt: 10.00-11.00 | Sted: Microsoft Teams

Bruk av Virtual Reality (VR) til opplæring av ansatte i helsetjenesten finnes i dag, og blir enda mer aktuelt i tiden fremover. Hvordan kan VR bidra til bedre helsetjenester? Dette webinaret gir deg innsikt i hvordan VR-teknologi kan bli brukt i helsetjenesten og hvilke positive effekter den gir i opplæring.

Making View AS har i samarbeid med NTNU og St. Olavs hospital tatt frem en digital læringsarena for ABCDE-prosedyren. ABCDE-prosedyren er en systematisk klinisk observasjon som kan brukes i starten på alle situasjoner. Prosedyren må øves på for å bli automatisert. Den går ut på å undersøke det mest kritiske først. I akutte situasjoner kan ABCDE hjelpe til med å prioritere undersøkelser og tiltak. I en ikke-akutt situasjon kan prosedyren brukes til å få en klinisk status av pasienten. Den kan også brukes til å vurdere om pasientens status endrer seg over tid. Den sikrer også at man får gjort alle vitale undersøkelser.

Dette er et flerårig forskningsprosjekt som nå tas i bruk av landets helsepersonell.

VR-brillen skaper et helt unikt læringsmiljø, som er med på å øke motivasjonen og utligne kvalitetsforskjeller i opplæringen på helseområdet. I dette webinaret kan du bli kjent med hvordan den digitale læringsarenaen fungerer, likledes hvordan du kan ta det i bruk allerede i dag.

Agenda:

  • Innledning v/Sindre Lohne, Helseinn
  • VR i opplæring av helsepersonell v/Are Vindfallet, Making View
  • Spørsmål/diskusjon

 

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available