Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
16. november 2021
Kategori for Arrangement:

VR i helsedagen

Tidspunkt: 09.00-16.30 | Sted: Hamar Kulturhus

Velkommen til VR i helsedagen 2021! I år som i fjor vies en full dag av Nordic VR Forum til bruk av VR i helsesektoren, og i år rettes fokuset mot VR i læring og opplæring, historiefortelling, helsevesen og teknisk utvikling. Denne dagen arrangeres i samarbeid med Sykehuset Innlandet og VRINN.

INTRO

09.00 – 10.00 Registrering, kaffe of mingling på stands
09.15 – 09.45 Introduksjon til VR, AR og XR

09:45 – 10:00 Pause

10.00 – 10.05 Offisiell åpning av VR i helsedagen – Keith Mellingen, Cluster Manager VRINN
10.05 – 10.10 Velkommen – Ingrid Busterud, Helseinn
10.10 – 10.30 Speaker TBA

PART 1: HEALTH & WELL-BEING

10.30 – 10.45 “Virtuell natur: VR som helsefremmende strategi” – S. Litleskare/HINN, E. Brambilla/USN, S. Kollstsrøm/SI
10.45 – 11.00 “VR som underholdning og terapi for eldre” – P. K. Orset/VisualDoc

11.00 – 11.15 Pause

PART 2: TREATMENT & REHABILITATION

11.15 – 11.30 “Eksponeringsterapi for sosial angst” – V. Akse/FornixVR
11.30 – 11.45 “Hvordan kan dyplæringsalgoritmer gi AR/VR betydning innen radiologi og kirurgi?” – K-I. Gjesdal/NordicCAD
11.45 – 12.00 “Øke det vitenskapelige grunnlaget for bruk av VR i rehabilitering; integrasjon mellom forskning og klinikk” – M. Matre/Sunnaas Sykehus

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.15 “Mental Helse møter Virtuell virkelighet” – K. Lien/Nordic Neurotech
13.15 – 13.30 “VR med synsrehabiliterende virkning for pasienter med synsforstyrrelser” – M. Johannessen/Sykehuset Østfold

13.30 – 13.45 Pause

PART 3: TRAINING & EDUCATION

13.45 – 14.00 “VR som virkemiddel for læring og empati ved å simulere epileptiske anfall og reaksjoner fra omgivelsene” – B. Dalhaug/Epilepsiforbundet
14.00 – 14.15 “Treningsmodul for akuttmottak i VR: Teamtrening og forberedelser på mottak av kritisk skadde pasienter” – O. Olsen/Visual Engineering
14.15 – 14:30 “VR som virkemiddel for praktisk branntrening for helsepersonell” – A. Aasmundseth/Real Training

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 15:00 “Blodprøvetakingsprosedyre: læringsspill i bioingeniørutdanning” – Tord Hettervik Frøland/HVL
15:00 – 15:15 “Medikamenthåndtering i et virtuelt medisinrom” – HINN/Fynd Reality
15:15 – 15:30 Speaker TBA

15:30 – 15:35 Oppsummering
15:35 – 16:30 Kaffe, snacks og mingling

 

Billetter kjøpes her.