Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
4. november 2020
Kategori for Arrangement:

Sammen og samtidig – Ny modell for psykisk helsevern i Valdres

Tidspunkt: 10.00-11.30 | Sted: Microsoft Teams

Den nye modellen for psykisk helsevern i Valdres bygger på sterk samhandling mellom sykehus og kommune som likeverdige partnere uavhengig av nivå på helsetjenesten. Dette innebærer at spesialisthelsetjenesten vil følge opp pasientene tettere på der hvor pasientene oppholder seg. En viktig suksessfaktor vil være at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber sammen og samtidig i team overfor enkeltpasienter, hvor begge nivåene har samme forpliktelse og ansvarsfølelse.

Det døgntilbudet som planlegges for befolkningen i Valdres samlokalisert ved VLMS vil fungere i samarbeid med akutt ambulant team, FACT-team og psykisk helsetjeneste i den respektive kommune. Dette gjør at flere innbyggere i Valdres vil få god hjelp lokalt. Det er en klar ambisjon at tjenestemodellen skal  bli evaluert og forsket på underveis, slik at man får kunnskap om hvordan den fungerer men også innspill til videreutvikling og forbedring.

 

Mål med arrangementet: Den nye tjenestemodellen presenteres. Med dette som bakteppe innledes også til evalueringsarbeid og forskning på feltet. Alle interesserte inviteres til å delta på de delene som passer dem best!

 

Program:

10:00-11:00 Presentasjon av Valdresmodellen, ved Liv Hammerstad fra DPS Gjøvik, Aud Bakken fra Etnedal kommune og Tone Meisdal fra RIO

11:00-11:30 Innledning og refleksjoner rundt evalueringsarbeid, ved Anne Landheim

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.