Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
4. februar 2020
Kategori for Arrangement:

Frivillighet

Tidspunkt: 10.00-13.00 | Sted: PARK gründer- og næringshus
Vi inviterer til en samarbeidsverksted med tema frivillighet.
 
Frivilligheten er en sentral del av det lokale og regionale folkehelsearbeidet. År 2022 er det frivillighetens år, frem til da må vi bruke tiden riktig for støtte opp under frivillig engasjement og fremme et mangfold av aktiviteter i våre lokalsamfunn. Her i Innlandet må vi tenke på tvers av sektorer og fagområder for å skape gode forutsetninger for frivillighet, noe som krever godt samarbeid med forankring på flere nivåer.
 
Hensikten med samarbeidsverkstedet er å rette fokus på hvordan kommunene kan legge til rette for, og styrke frivilligheten. Hvordan kan det være mulig å forenkle det å være frivillig og hvordan kan man styrke det frivillige engasjementet og få det til å blomstre i våre lokalsamfunn? Også hvordan frivilligheten og kommunene kan møtes, i hvilke fora?
Program
kl.10.00 – 10.10 Velkommen og introduksjon
kl.10.10 – 10.40 Samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor v/Frivillighet Norge
kl.10.40 – 11.00 Om ungdom i frivilligheten -«Jeg er frivillig fordi…» v/DNT Ung Hedmarken
kl. 11.00 – 11.30 Lunsj
kl.11.30 – 12.30 Kreativt verksted Fremtidsscenario år 2022 – frivillighetens år
kl.12.30 – 13.00 Oppsummering og diskusjon
Målgruppe: Jobber du i kommunen med folkehelse og frivillighet, på frivilligsentral, i en frivilligorganisasjon, i fylkeskommunen eller hos fylkesmannen med frivillighet og/eller folkehelse, er politiker eller på annen måte er tilrettelegger for tverrsektorielle samarbeid og frivilligheten? Da kan dette arrangementet passe for deg!

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.