Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
5. november 2019
Kategori for Arrangement:

Rask psykisk helsehjelp

Tidspunkt: 10.00-16.00 | Sted: Terningen Arena

Angst og depresjon fører til tap av livskvalitet og er en viktig årsak til nedsatt arbeidsførhet og sykefravær. For at flere skal få den hjelpen de trenger, er det et stort behov for gode lavterskeltilbud i kommunene. Et slikt tilbud er modellen Rask psykisk helsehjelp, som nå er etablert i over seksti kommuner. Formålet er å øke tilgangen til behandling for angst og depresjon gjennom korte ventetider, ingen henvisningsplikt og gratis behandling. Kognitiv terapi, veiledet selvhjelp og gruppetilbud er en viktig del av tilbudet, som kan vise kan vise til svært gode resultater, ifølge Folkehelseinsituttets evaluering.

Seminaret retter seg mot ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten/DPS, fastleger, studenter eller andre som ønsker å bli bedre kjent  med modellen for Rask psykisk helsehjelp (RPH). Representanter fra Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) vil gi en innføring i modellen, og Helsedirektoratet informerer om tilskuddsordningen for kommuner.

Program
10.00 – 10.15 Velkommen, Ingrid Olstad Busterud, Helseinn og Ragnhild Jordet, Nav Innlandet
10.15 – 10.45 Om Helsedirektoratets tilskuddsordning for Rask psykisk helsehjelp, Anette Jørve Ingjer, Helsedirektoratet
10.45 – 11.00 Rask Psykisk Helsehjelp-modellen, Trond Asmussen, NAPHA
11.00 – 11.15 Pause
11.15 –  12.00 Interkommunalt samarbeid til felles nytte, Solrun E. Steffensen og Trond Asmussen, NAPHA
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.00 Selvhjelp – et verdifullt supplement, Erna Majormoen, Selvhjelp Norge
13.00 – 13.45 Praksiseksempler fra Trondheim og Østre Toten kommune
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.40 Paneldebatt med deltakere fra Helsedirektoratet, NAPHA og RPH-team i utvalgte kommuner. Ledet av rådgivende overlege i NAV Innlandet, Håkon Johansen
14.40 – 15.45 Gruppearbeid/verdenskafé: hvordan gi et lavterskeltilbud i kommuner uten tilskuddsmidler? Ledet av Kjetil Orrem, NAPHA
15.45 – 16.00 Avslutning/oppsummering

Seminaret arrangeres av Helseinn, NAV Innlandet, Studentsamskipnaden Innlandet, Høgskolen i Innlandet og Selvhjelp Norge.

Medlemmer i Helseinn får redusert pris på dette arrangementet. En oversikt over våre medlemsvirksomheter finner du her. 

Ønsker du å motta faktura for påmelding? Send en e-post til Ingrid@helseinn.net 

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.