Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
23. oktober 2019

Juss, etikk og ansvar ved bruk av velferdsteknologi

Tidspunkt: 11.00-14.30 | Sted: Tynset rådhus
Tynset kommune og Helseinn inviterer til temamøte om juss, etikk og ansvar ved bruk av velferdsteknologi.
Kommunene står ovenfor mange utfordringer når det gjelder innføring og bruk av velferdsteknologi, og behovet for å få besvart en del viktige spørsmål rundt dette teamet er stort. Dette blir en dag med mulighet for å dele sine erfaringer ved bruk av velferdsteknologi, for å skape rom for diskusjon rundt viktige elementer som dokumentasjon, informasjon, involvering og evaluering i bruk av velferdsteknologi på tvers av kommunegrenser og fagområder.
Målgruppe: ledere innen kommunale omsorgstjenester, saksbehandlere, innkjøpsansvarlig og velferdskoordinatorer i kommunen samt akademikere innen helse- og teknologifag.