Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
22. oktober 2019
Kategori for Arrangement:

Hvor trykker skoen?

Tidspunkt: 09.30-14.30 | Sted: Lillehammer helsehus

I helse og omsorg er komplekse problemer en del av alles hverdag. På verkstedet vil dere få en bedre forståelse av hva komplekse problemer er og hvordan de kan løses. Dere får mulighet til å jobbe med problemstillinger i deres kommune ved hjelp av en metodikk som setter brukerne og ansatte i fokus.

Verkstedet arrangeres av Helseinn, Escio, Handelshøgskolen i Innlandet og Lillehammer kommune, og retter seg mot ledere, mellomledere og fagpersoner i helse og omsorg eller tilsvarende fagfelt, samt ansatte ved høgskolen som ønsker å jobbe tettere med kommunene i sin forståelse av hvordan man kan løse komplekse problemer.

Program

09.00 Kaffe og registrering

09.30 Velkommen og presentasjon av dagens opplegg v/ Josefine Vacker, Helseinn og Mari Bjerck, Høgskolen i Innlandet

09.45 – 10.05 Presentasjon: Innsiktsarbeid i Lillehammer kommune, hvordan og hvorfor? v/Anne-Grethe Hoel, Lillehammer kommune

10.05 -10.25 Presentasjon: Stange kommune i endring gjennom innsiktsarbeid og designtenkning. Opplevelser og erfaringer. v/Thomas Motrøen, Stange kommune

10.25 – 11.00 Hvorfor og hvordan skal vi jobbe med problemer som er verdt å løse? v/ Mari Bjerck, Høgskolen i Innlandet

11.00 – Oppstart gruppearbeid

11.15 Lunsj

12.00 Gruppearbeid

12.45 Kaffepause

13.00 – 14.00 Gruppearbeid

14.00 – 14.30 Presentasjon, oppsummering og veien videre

Problemverkstedet finner sted på Kultursalen på Lillehammer helsehus (Gudbrandsdalsvegen 235, 2619 Lillehammer).