Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
20. mai 2022
Kategori for Arrangement:

Helseinnsikt: tjenestedesign i praksis med HDO

Tidspunkt: 10.00-11.00 | Sted: Microsoft Teams

Den 20 mai er det dags for neste sending i vår digitale møteplass for innovasjon – Helseinnsikt!

Helseinnsikt skal inspirere til innovasjon og mer innovative arbeidsmetoder. Helseinnsikt vil være en praktisk arena hvor ulike temaer løftes frem, og hvor vi deler av den mangfoldige innovasjonskompetansen som finnes i nettverket hos alle Helseinnpartnere.

Denne digitale møteplassen skal senke terskelen for å ta i bruk verktøy og metoder for å løse gamle problemer på nye måter, og ikke minst gjøre innovasjonselefanten litt enklere å spise. Bit for bit. Alle møter er frittstående, det betyr at du blir med på det som er mest relevant for deg! Møtene blir sendt live i Teams.

Denne Helseinnsikt arrangerer vi sammen med nettverkspartner Helsetjenestens driftsorganisasjon, HDO.
Tema: Tjenestedesign i praksis. 

I dette webinaret vil temaet være Tjenestedesign i praksis, der HDO vil presentere hvordan de har brukt tjenestedesign i noen av deres prosjekter, og vise til sine funn og resultater. HDO har valgt å bruke tjenestedesign som et strategisk virkemiddel og satsingsområde for å utvikle sine tjenester til fordel for oss innbyggere. De har flere tjenestedesignere i staben og høster nå erfaringer fra konkrete prosjekter. HDO har, blant annet, jobbet med behovskartlegging for nødmeldetjeneste for hørselshemmede og talehemmede for å utvikle en tekstbasert nødtjeneste.

Tjenestedesign har fokus på brukeren i sentrum for utviklingsprosessen og skiller seg fra metodikker ved at den er brukersentret og helthetlig. Målet er å se tjenestetilbudet fra brukerens perspektiv og deres faktiske behov, og trekker inn ulike tankesett, metoder og verktøy for å utvikle og forbedre eksisterende tjenester. I dette webinaret ønsker HDO å dele sine resultater og refleksjoner rundt det å jobbe brukersentrert med tjenestedesign som metode og hvordan de har gått frem. Kanskje har dette også en overføringsverdi til hele helsetjenesten?

Det er mulighet for fysisk deltakelse på Verksted for integrerte helsetjenester, men du kan også følge det digitalt. Påmeldingen er åpen, link vil bli sendt når arrangementet nærmer seg.

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.