Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
18. mars 2021
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Valdresmodellen

Tidspunkt: 11.30-12.00 | Sted: Microsoft Teams

I nettverket vårt har vi mange sterke fag- og forskningsmiljøer. I webinarserien «forskningslunsj» inviterer vi forskere til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår både ved Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I dette webinaret vil Anne Landheim fra SI fortelle om forskningsvirksomhet på samhandlingsmodeller, og spesielt Valdresmodellen – en ny modell for pasientnær psykisk helsearbeid i et samarbeid mellom sykehus og kommune.

Anne er forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus og psykiske lidelser i Sykehuset Innlandet, i tillegg til å være professor ved Høgskolen i Innlandet. Anne leder forskningsgruppen Helsetjenesteinnovasjon/helsetjenesteforskning i rus-og psykisk helsefeltet (ROP) i Sykehuset Innlandet, og koordinerer initiativ som kan bidra til å bygge forskning på den nye tjenestemodellen som er utviklet i et sammarbeid mellom kommuner og Sykehuset Innlandet.

 

 

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.