Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
18. mars 2021
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Valdresmodellen

Tidspunkt: 11.30-12.00 | Sted: Microsoft Teams

I nettverket vårt har vi mange sterke fag- og forskningsmiljøer. I webinarserien «forskningslunsj» inviterer vi forskere til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår både ved Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I dette webinaret vil Anne Landheim fra SI fortelle om forskningsvirksomhet på samhandlingsmodeller, og spesielt Valdresmodellen – en ny modell for pasientnær psykisk helsearbeid i et samarbeid mellom sykehus og kommune.

Anne er forskningsleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rus og psykiske lidelser i Sykehuset Innlandet, i tillegg til å være professor ved Høgskolen i Innlandet. Anne leder forskningsgruppen Helsetjenesteinnovasjon/helsetjenesteforskning i rus-og psykisk helsefeltet (ROP) i Sykehuset Innlandet, og koordinerer initiativ som kan bidra til å bygge forskning på den nye tjenestemodellen som er utviklet i et sammarbeid mellom kommuner og Sykehuset Innlandet.

 

 

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available