Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
11. november 2021
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Fra ide til tjenestekvalitet for pasient, nærstående og personal

Tidspunkt: 11.30-12.00 | Sted: Microsoft Teams

I nettverket vårt har vi mange sterke fag- og forskningsmiljøer. I webinarserien «forskningslunsj» inviterer vi forskere til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår både ved Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I dette webinaret vil Agneta Schröder fra NTNU se på sammenhengen mellom helsepersonells vurdering av kvalitet i den tjenesten man yter og arbeidsrelaterte forhold.

Agneta arbeider som professor ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik og deltar i forskningsgruppen «Psykisk helse og familiesentrert omsorg». Agnetas forskningsområde er først og fremst kvalitet i pykisk helestjeneste og og utvikling av instrumenter/måleverktøy

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.