Laster Arrangementer
11. november 2021
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Kvalitet i psykisk helsevern

Tidspunkt: 11.30-12.00 | Sted: Microsoft Teams

I nettverket vårt har vi mange sterke fag- og forskningsmiljøer. I webinarserien «forskningslunsj» inviterer vi forskere til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår både ved Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I dette webinaret vil Agneta Schröder fra NTNU se på sammenhengen mellom helsepersonells vurdering av kvalitet i den tjenesten man yter og arbeidsrelaterte forhold.

Agneta arbeider som professor ved Institutt for helsevitenskap Gjøvik og deltar i forskningsgruppen «Psykisk helse og familiesentrert omsorg». Agnetas forskningsområde er først og fremst kvalitet i pykisk helestjeneste og og utvikling av instrumenter/måleverktøy

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Forskningslunsj: Kvalitet i psykisk helsevern
kr 0,00
Unlimited