Laster Arrangementer
16. september 2021
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Kunnskapsutveksling

Tidspunkt: 11.30-12.00 | Sted: Microsoft Teams

I nettverket vårt har vi mange sterke fag- og forskningsmiljøer. I webinarserien «forskningslunsj» inviterer vi forskere til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår både ved Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I dette webinaret vil Henning Pettersen fra HINN snakke om samarbeidsorientert forskning på helse- og velferdsområdet, og forskere sammen med brukere kan jobbe sammen om kunnskapsutveksling. 

Henning jobber som førsteamanuensis ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, HINN. Aktuelle forskningsområder er rus og psykisk helse, recovery og medborgerskap med vekt på samarbeidsorientert forskning og bruk av kvalitative data. Han har utviklet et nytt utdanningsprogram for samarbeidsorientert forskning ved høgskolen.

Påmelding

Send påmelding