Laster Arrangementer
9. desember 2021
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Helsekompetanse

Tidspunkt: 11.30-12.00 | Sted: Microsoft Teams

I nettverket vårt har vi mange sterke fag- og forskningsmiljøer. I webinarserien «forskningslunsj» inviterer vi forskere til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår både ved Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I dette webinaret vil Hanne Søberg Finbråten fra HiNN snakke om befolkningens helsekompetanse, og hvorvidt denne er nødvendig for å realisere pasientens helsetjeneste.

Hanne jobber som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HINN. Hun er sykepleier, med doktorgrad innen området helsekompetanse (health literacy) og helsefremmende sykepleie. Forskningsområdet hennes dreier seg i hovedsak om helsekompetanse og om psykometri ved bruk av moderne testteori. Hun er medlem i WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy og er en del av den nasjonale forskergruppen ansvarlig  for kartleggingen av helsekompetansen i befolkningen.

Påmelding

Send påmelding