Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
9. desember 2021
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Helsekompetanse

Tidspunkt: 11.30-12.00 | Sted: Microsoft Teams

I nettverket vårt har vi mange sterke fag- og forskningsmiljøer. I webinarserien «forskningslunsj» inviterer vi forskere til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår både ved Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I dette webinaret vil Hanne Søberg Finbråten fra HiNN snakke om befolkningens helsekompetanse, og hvorvidt denne er nødvendig for å realisere pasientens helsetjeneste.

Hanne jobber som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, HINN. Hun er sykepleier, med doktorgrad innen området helsekompetanse (health literacy) og helsefremmende sykepleie. Forskningsområdet hennes dreier seg i hovedsak om helsekompetanse og om psykometri ved bruk av moderne testteori. Hun er medlem i WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy og er en del av den nasjonale forskergruppen ansvarlig  for kartleggingen av helsekompetansen i befolkningen.

 

Hvis du har problemer med påmelding kan du delta på webinaret ved å trykke på linken under:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTgxZDU2NGItYzgxZC00NTkwLThmMTItYTc5YmYzZGI3NGIz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252286cbdb06-84f9-4214-b960-9b025bb1e114%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224bd290dc-545d-43b7-976a-14ded7e61524%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=02fb309e-a01d-46bb-bd62-2b417febbab0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.