Laster Arrangementer
10. juni 2021
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Alderdom

Tidspunkt: 11.30-12.00 | Sted: Microsoft Teams

I nettverket vårt har vi mange sterke fag- og forskningsmiljøer. I webinarserien «forskningslunsj» inviterer vi forskere til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår både ved Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I dette webinaret vil Sverre Bergh og Bjørn Lichtwarck fra Sykehuset Innlandet fortelle om sin forskningsvirksomhet ved Forskningssenter ved aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, med særlig vekt på EU-prosjektet Smarter Inclusive Living for Elderly people (SMILE) og Resident Aggression in Nursing-homes (The RAiN study). 

Sverre er forskningsleder og Bjørn er postdok ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonsvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet. Senteret  har som mål  å knytte forskning og forskere som arbeider med eldre sårbare pasienter, tettere sammen. To av prosjektene i porteføljen presenteres ved Sverre og Bjørn.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Forskningslunsj: Aldersom
kr 0,00
Unlimited