Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
10. juni 2021
Kategori for Arrangement:

Forskningslunsj: Alderdom

Tidspunkt: 11.30-12.00 | Sted: Microsoft Teams

I nettverket vårt har vi mange sterke fag- og forskningsmiljøer. I webinarserien «forskningslunsj» inviterer vi forskere til å gi en kort presentasjon av sitt arbeid, slik at flere kan få innsikt i det spennende arbeidet som foregår både ved Sykehuset Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet.

I dette webinaret vil Sverre Bergh og Bjørn Lichtwarck fra Sykehuset Innlandet fortelle om sin forskningsvirksomhet ved Forskningssenter ved aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, med særlig vekt på EU-prosjektet Smarter Inclusive Living for Elderly people (SMILE) og Resident Aggression in Nursing-homes (The RAiN study). 

Sverre er forskningsleder og Bjørn er postdok ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonsvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet. Senteret  har som mål  å knytte forskning og forskere som arbeider med eldre sårbare pasienter, tettere sammen. To av prosjektene i porteføljen presenteres ved Sverre og Bjørn.

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.