Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
14. oktober 2020
Kategori for Arrangement:

Erfaringsdeling fra TELMA-prosjektet i Agder

Tidspunkt: 12.00-14.00 | Sted: Bright House

Morten Lauknes fra Kristiansand kommune er prosjektleder for både TELMA NVP AO og TELMA Covid-19, og kommer til verkstedet for å fortelle om Agders erfaringer rundt medisinsk avstandsoppfølging av pasienter. TELMA NVP AO er en del av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) og er et samarbeid mellom kommunene i Agder, fastleger og Sørlandet Sykehus HF.

Målet med TELMA-prosjektet er å prøve ut velferdsteknologiske løsninger som verktøy for god avstandsoppfølging av pasienter med kroniske sykdommer. Avstandsoppfølgingen foregår i et samarbeid mellom pasienten, fastlegen, kommune- og spesialisthelsetjenesten. Erfaringene fra Agder illustrerer en mulig samhandlingsmodell, og belyser både hvilke muligheter og utfordringer som ligger i denne samhandlingen. I tillegg kommer en representant fra Kongsvinger kommune og Høgskolen i Innlandet, som har samarbeidet med TELMA i Agder siden 2018 og tilbyr telemedisinske tjenester i Kongsvinger, for å dele sine erfaringer

Den digitale plattformen de har tatt i bruk for avstandsoppfølging har også blitt videreutviklet og tatt i bruk i forbindelse Covid-19 smittede pasienter. Da Covid-19 pandemien traff Norge utviklet de i løpet av kort tid en teknisk løsning hvor den smittede pasienten kan bruke sin egen mobile enhet til oppfølgingen.

Erfaringene fra Agder er relevant for både sykehus og kommune, og det vil også bli tilrettelagt for digital deltakelse.

Du kan lese mer om prosjektene her: 

TELMA NVP AO: https://www.ehelseagder.no/nvp-avstandsoppfolging/ 

TELMA Covid-19: https://www.ehelseagder.no/telma-covid-19/

Sted: Bright House, Gjøvik (Helseinn verksted for integrerte helsetjenester), eller digitalt
Dato: 14. oktober 2020
Tidspunkt: 12:00-14:00

 

For påmelding til fysisk deltakelse (maks 30 stk), send en mail til sigrus@sykehuset-innlandet.no

 

 

Påmelding





Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.