Laster Arrangementer
31. mai 2022
Kategori for Arrangement:

Digital oppfølging i psykisk helsetjeneste

Tidspunkt: 09.00-12.00 | Sted: Verksted for integrerte helsetjenester, Brighthouse Gjøvik

Vi inviterer til temadag for digital oppfølging innen psykisk helse og rus.  Arrangementet retter seg mot deg som jobber innen psykisk helse  og/eller med teknologi i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og som er nysgjerrig på mulighetene for digital oppfølging innen psykisk helsetjeneste. Arrangementet er også meget godt egnet til ansatte i studentsamskipnaden samt deg i akademia med interesse for denne tematikken.

Vi starter kl. 09:00 i Verksted for integrerte helsetjenester på Bright House i Mustad Næringspunkt. Vi serverer lunsj kl. 12:00, ønsker du dette må dette sendes til josefine@helseinn.net innen 25. mai kl. 12:00. Det er først og fremst et fysisk arrangement, men med mulighet for digital deltakelse. Deltakelse er gratis, men krever påmelding for både fysisk og digital deltakelse. Meld deg på i skjemaet under, og du vil få tilsendt link.

Programpunkter

  • Velkommen v/Helseinn, Ass. Daglig leder Josefine Vacker
  • Psykisk helse, muligheter og fremtidig helsetjenestebehov v/ Høgskolelektor/Psykiatrisk sykepleier/Phd Maria Løvsletten, Høgskolen Innlandet samt Fagstab i psykisk helsearbeid, Sykehuset Innlandet
  • Hvordan møte og følge opp ungdom som sliter psykisk v/ Prosjektkoordinator og samtaleterapeut Ria Sarin, Mental Helse Ungdom
  • Persontilpassa medverknad frå pasientar og brukarar for å auke nytta av tjenester v/Christian Moltu, Professor i klinisk psykologi, fagsjef og psykologspesialist i Helse Førde samt gründer av Norse Feedback AS
  • Stemme fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten: utfordringsbildet og behov v/ Psykiatrisk sykepleier Atle Henden
  • Bruk av feedback verktøy i primærhelsetjenesten v/May Kristin Sæther, avdelingsleder Psykisk helse, Skaun kommune
  • Oppsummering og informasjon om søknadsmuligheter og virkemiddelapparatet v/Helseinn

Ved digital deltakelse følger du arrangementet via Teams, trykk her for link. 

Påmelding

Send påmelding