Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
12. november 2020
Kategori for Arrangement:

Digital Nærhet #10: Forebygging av trykkskader

Tidspunkt: 10.00-11.00 | Sted: Microsoft Teams

Hvordan kan man eliminere behovet for manuell stillingsendring for pasient i seng?

En av fem pasienter ved europeiske helseinstitusjoner får trykkskader. Dagens mest anvendte forebygging for trykkskader er manuell stillingsendring av helsepersonell. Dette er smertefullt for pasienten, tungt og tidkrevende for helsepersonell samt ressurskrevende for kommunene.

Tidewave vendemadrass har vist svært gode resultater ved flere utprøvinger ved hjemmeboende, sykehjem og sykehus i hele Norge. Madrassen er en norskutviklet helseinnovasjon og det er særlig to punkter som gjør Tidewave unik fra andre løsninger som er på markedet i dag;

  1. Krummet form gir unik trykkfordeling og støtte
  2. Kontinuerlig bevegelse og økt bevegelsesstimuli

Sammen med Tidewave, Brynheimen sykehjem og Bardum vil vi snakke om hvorfor denne vendemadrassen sin funksjon og hvorfor den gjør seg unik fra andre løsninger på markedet. Avdelingsleder Sølvi v/Brynheimen sykehjem vil dele sine erfaringer fra bruken av madrassen inne på langtidsavdelingn. Fagkonsulent Veroncia v/ Bardum avd. Innlandet vil legge frem hvorfor de valgte å ta inn Tidewave vendemadrass i sitt sortiment og hvilke ringvirkninger madrassen gir i form av aktivitet for den enkelte.

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.