Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
12. mai 2020
Kategori for Arrangement:

#5 Bruk av KOMP blant kreftrammede

Tidspunkt: 13.00-14.00 | Sted: Microsoft Teams

Digital nærhet – en møteserie om helseteknologi

Helseinn inviterer ansatte i kommuner, i spesialisthelsetjenesten, i private bedrifter, ved utdanningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner til å delta på den nettbaserte møteserien «digital nærhet». Møteserien Digital nærhet handler om hvordan teknologi kan være et verktøy for å skape bedre innbyggertjenester og smidig samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten. Formålet med møtene er å vise frem ulike løsninger i vårt nettverk og skape økt dialog rundt brukerbehov på tvers av sektorer. Møtene vil ha ulike temaer og vil foregå ukentlig via Microsoft Teams. For å delta på møtene må du melde deg på via påmeldingsskjemaet nederst på siden. Du mottar en epost med link til møtet i forkant av møtet.

#5 Bruk av KOMP blant kreftrammede

Femte tema i møteserien gjennomføres i samarbeid med Kreftforeningen og handler om hvordan man kan fremme livsmestring og livskvalitet blant kreftrammede ved bruk av KOMP. Kreftsykepleier i Kreftforeningen Sigrid Elisabeth Trandum skal fortelle om Kreftforeningen sitt samarbeid med NoIsolation som resulterte i produktet KOMP («komputer, kompassion, kompanion») og hvilke erfaringer de har gjort seg ved å tilby løsningen til kreftrammede.

Kreftforeningen er av den oppfatning at ny kommunikasjonsteknologi kan ha et stort potensiale når det gjelder å redusere sosial isolasjon og ensomhet hos kreftpasienter i alle aldre, men at mange av de eksisterende digitale løsningene er for vanskelige og lite tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne, som dårlig syn, nedsatt hørsel, redusert finmotorikk og tørre fingre som gjør det vanskelig å bruke touchskjerm. Tanken er at teknologien skal være så enkel at det skal være vanskelig å gjøre feil.

Kreftforeningen tilbyr utlån til personer som har eller har hatt kreft, og som kan ha nytte av den for å holde kontakt med sine nærmeste. Kreftforeningen har i alt 80 KOMP-er til utlån.

Meld deg på ved å fylle ut informasjonen nedenfor og trykk på «send påmelding».

NB! Har du innspill til temaer? Send forslag til hei@helseinn.net

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.