Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
21. mai 2021
Kategori for Arrangement:

Betydning av kvalitetsindikatorer for brukere og tjenesteyter

Tidspunkt: 09.00-10.00 | Sted: Microsoft Teams

Hvordan benyttes kvalitetsindikatorer på ulike nivåer i kommunale helse- og omsorgstjenester? Hvordan opplever og vurderer brukere, helsepersonell og pårørende kvaliteten på de tjenestene som ytes og hvilken rolle og påvirkning har kvalitetsindikatorer som verktøy for måling av kvalitet?

Hva er det av pleie, behandling og omsorg som ikke kan tallfestes ved indikatorer og dermed faller utenfor kvalitetsindikatorsystemet?

Dette er spørsmål Randi Olsson Haave stiller som en del av sitt Phd-prosjekt. Randi er intensivsykepleier og universitetslektor ved NTNU Gjøvik. Nå jobber hun med et Phd-prosjekt tilknyttet Senter for omsorgsforskning, hvor kvalitetsindikatorer som styringsverktøy i kommunale helse- og omsorgstjenester er temaet. Fokuset er på brukere, ansatte og pårørende knyttet til sykehjem og hjemmesykepleie.

For å få til et vellykket prosjekt er prosjektet avhengig av kommunenes innspill. Hva mener dere er viktig? Hva er dere opptatt av når det kommer til kvalitetsindikatorer, og hva kan være nyttig for dere?

 

Det vil også være mulighet for å delta inn i prosjektet med tanke på datainnsamling. Mer informasjon om dette kommer i webinaret.

 

Link til deltakelse: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjY4N2ZlNDktYTcxNC00Zjc4LWFmNTgtZDhjNDc4MzQzNDky%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252286cbdb06-84f9-4214-b960-9b025bb1e114%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224bd290dc-545d-43b7-976a-14ded7e61524%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d77c603b-2f9c-49b3-8298-fadbed1c4cd0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.