Laster Arrangementer
  • Dette event har allerede funnet sted.
31. mars 2022
Kategori for Arrangement:

Årsmøte i Helseinn

Tidspunkt: 14.00-15.30 | Sted:

Velkommen til årsmøte i Helseinn!

 

Møtet foregår på Teams, og du vil få tilsendt link via påmelding i skjemaet under. For saksdokumenter kan du henvende deg til ingrid@helseinn.net

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Konstituering. Registrering av stemmeberettigede

3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen

4. Orientering fra virksomheten 2021 – fra daglig leder og styreleder

5. Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning 2021

6. Valg av styreleder, styremedlemmer, valgkomité og revisor

Påmelding

Send påmelding
Tickets are not available as this event has passed.