Laster Arrangementer
1. juni 2022
Kategori for Arrangement:

Innovasjonsarena for helse og folkehelse i Lillehammer

Tidspunkt: 11.00-14.00 | Sted: Fakkelgården

Helseinn har endelig etablert seg i Lillehammer, og vi gleder oss til å samarbeide med nye og gamle partnere i denne regionen! Vi har trua på at samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor bidrar til å styrke det lokale og regionale folkehelsearbeidet, og at vi sammen kan utvikle mer helhetlige helse- og omsorgstjenester.

For å bli bedre kjent med kunnskaps- og innovasjonsmiljøene i regionen inviterer vi til idéverksted i vårt nye kontorfellesskap i Fakkelgården på Lillehammer 1. juni klokken 11.00 – 14.00. Møtet er åpent for alle, og vi serverer lunsj (husk derfor påmelding).

Målet med idéverkstedet er å samle innsikt og ideer til hva vi kan samarbeide med aktørene i Lillehammerregionen om. Vi ønsker å bli bedre kjent med dere fra akademia, sykehus, kommuner, bedrifter og frivillig sektor som jobber innen helse og folkehelse. Hvilke aktiviteter og konsepter skal vi utvikle sammen i den nye innovasjonsarenaen i Fakkelgården? Vi ønsker å få innspill til aktiviteter, konsepter, prosesser og tematikk som kan bidra til nye utviklings- og innovasjonsprosjekter på tvers av sektorer.

Påmelding

Send påmelding