Akselerator

 

Helseinns søknadsakselerator er designet for å hjelpe våre partnere med søknader til innovasjons-, forsknings og utviklingsprosjekter i helsesektoren. 

Det finnes mange muligheter for offentlig finansiering av Innovasjons- og utviklingsprosjekter. Men hvor starter man, og hvordan skrives en god prosjektsøknad? Nå tilbyr vi tett oppfølgning og bistand i søknadsprosessen for Helseinns partnere gjennom vår søknadsakselerator.  

 

Hva får du hjelp til som deltaker i akseleratoren?  

  • Diskutere og vurdere din prosjektidé opp mot ulike ordninger 
  • Individuell oppfølging i arbeid med egen søknad 
  • Skrivehjelp (ved behov kobler vi på kompetanse fra våre eksterne samarbeidspartnere)
  • Kontakt og dialog med utlysningskontakter for relevant programordning
  • Finne relevante partnere i Helsinns nettverk og koble behov i helsesektoren med løsninger fra næringsliv og kunnskap fra forskning  
  • Trening i å bruke verktøy som gjør prosessen mer effektiv  –  og sjansen for å lykkes større 
  • Å etablere en metodikk virksomheten kan bruke i fremtidige søknadsprosesser  

Programmet gjennomføres med en kombinasjon av to fellessamlinger og individuell skrive- og prosesstøtte frem mot søknadsfrist.

Høstens datoer:

14. september kl. 13:00-13:30 Bli kjent med Helseinns søknadsakselerator (digital)
Link til deltakelse her. 

21. oktober kl. 09:30-14:30 Felles samling 1, Verksted for integrerte helsetjenester på Gjøvik (fysisk med forbehold)

24. november kl. 09:30-14:30 Felles samling 2, Verksted for integrerte helsetjenester på Gjøvik (fysisk med forbehold)

Deltakelse i søknadsakseleratoren passer for dere som er har en prosjektidé eller er i gang med å utforme en søknad om et innovasjons, -forsknings og utviklingsprosjekt innen helsesektoren, og ønsker hjelp i prosessen.  

For å bli tatt opp i vårt akseleratorprogram må din virksomhet være partner i Helseinn, og ha en god prosjektidé.  

Deltakelse er gratis, men deltakerne må sette av tid til deltakelse på 2 fellessamlinger som gjennomføres i løpet av høsten 2021 og ha mulighet til å arbeid med egen søknad gjennom individuell rådgivning.

Påmeldingsfrist for høstens program er 23. september 2021. Programmet gjennomføres med økonomisk støtte fra Innlandet fylkeskommune.