Akselerator

Har du en prosjektidé og ser etter finansieringsmuligheter? Eller jobber du med en søknad til en konkret utlysning?

Gjennom Helseinns egenutviklede søknadsakselerator får du hjelp til å forberede søknaden og gjøre de riktige grepene gjennom hele prosessen.
Du møter erfarne prosjekt- og søknadsutviklere som bistår fra idé til ferdig søknad gjennom individuell oppfølging, to felles kursdager for alle deltakere og åpne drop-in skrivestuer. Vi kobler også inn relevante ressurspersoner i prosessen.

Hvem er søknadsakseleratoren for?
Partnere i Helseinn som:
– har en konkret idé til et utviklings- eller innovasjonsprosjekt som er forankret i sin virksomhet
– jobber med en strategisk satsing eller konkrete initiativer som kan styrkes gjennom nye samarbeidspartnere og ekstern finansiering
– er i gang med utvikling av et forskningsprosjekt eller EU-prosjekt og ønsker partnere fra offentlig sektor eller næringsliv
– har en avslått søknad som kan forbedres

Hva får du hjelp til som deltaker i søknadsakseleratoren?
– Diskutere og vurdere din prosjektidé opp mot ulike ordninger
– Kvalitetssikring, strategisk sparring og hjelp til å spisse budskap etter utlysningens krav gjennom individuell oppfølging i arbeid med egen søknad
– Partnerstrategi: Finne relevante partnere i Helsinn eller hos våre samarbeidspartnere Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster
– Forberede kontakt og dialog med utlysningskontakter for relevant programordning
– Trening i å bruke verktøy som gjør prosessen mer effektiv – og sjansen for å lykkes større
– Etablere en metodikk virksomheten kan bruke i fremtidige søknadsprosesser

Fellessamlinger:
10. juni 2022, kl 11.30 – 15.00 – Hvordan forberede en søknad? Fysisk samling i Verksted for integrerte helsetjenester, Bright House, Gjøvik

25. august 2022, kl 11.30 – 15.00 – Hvordan skrive en konkurransedyktig søknad? Fysisk samling i Verksted for integrerte helsetjenester, Bright House, Gjøvik

Individuell oppfølging mellom samlingene og frem til søknad sendes.

Drop-in skrivestue Hamar/ Gjøvik / Lillehammer / Elverum etter ønske fra deltakerne (23.6, 11.8, 18.8, 1.9, 15.9  og utover høsten etter behov)

Påmeldingsfrist er 2. juni. Du melder interesse for deltakelse gjennom å fylle ut skjemaet under. Bruk gjerne stikkord.

Programmet gjennomføres med økonomisk støtte fra Innlandet fylkeskommune.

Spørsmål kan rettes til rannveig@helseinn.net