Helseinn

samskaping for bedre folkehelse

Partnermuligheter for virksomheter

Pil ned
Helseinn Helseinn animasjon

samskaping for bedre folkehelse

Partnermuligheter

Pil ned
Sitat

Med sitt omfattende nettverk er Helseinn en attraktiv samarbeidspartner for å komme i kontakt med flere kommuner og aktører i Innlandet som deler vår ambisjon om å skape et mer aldersvennlig Norge.

Øystein Landgraff, VilMer

Helseinn er en helseklynge, en platt for samskaping

Som partner i Helseinn blir din virksomhet en del av vår unike samarbeidsplattform. Sammen bidrar vi til å utvikle bærekraftige helsetjenester og bedre folkehelse!

Hvordan? Delta på møteplasser og arenaer for samarbeid hvor næringsliv, akademia, offentlige aktører og frivillige organisasjoner deltar. Gjennom klyngesamarbeidet kan dere finne samarbeidspartnere til deres prosjekter samt utvikle nye løsninger og tjenester på tvers av fagområder.

 

Hvorfor jobbe sammen for bedre folkehelse? Vi står ovenfor store folkehelseutfordringer. Livsstilsykdommer, en aldrende befolkning og ungt utenforskap er utfordringer som hverken kommunene eller spesialisthelsetjenesten kan løse alene. Flere hoder tenker bedre enn ett – sammen finner vi svar:

  • Trenger din virksomhet hjelp til å finne relevante samarbeidspartnere og søke midler til et innovasjons- eller utviklingsprosjekt?
  • Har du et behov i virksomheten din som du ikke vet hvordan du skal møte?
  • Har du en idé til en ny eller bedre løsning, men vet ikke hvor du skal starte?
  • Har din virksomhet behov for en testarena?
  • Ønsker din virksomhet tettere dialog med innbyggerne for å skape gode helsetilbud?
  • Søker din virksomhet etter forskere eller studenter for å utvikle eller evaluere et prosjekt?

 

Ønsker din virksomhet mer informasjon? Ta kontakt med oss!

Send oss en e-post