Sammen for bedre folkehelse

Sammen med våre partnere styrker vi arbeidet for en god folkehelse og bærekraftige helsetjenester i Innlandet.

Nøytrale møteplasser

Vi inviterer aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor til nøytrale møteplasser hvor vi sammen utvikler mer helhetlige helse- og omsorgstjenester til det beste for innbyggerne.

Kompetansebygging

Vi tilbyr kompetanseutvikling innen innovasjon, tjenestedesign, prosessledelse samt helse- og velferdsteknologi.

Forskning, innovasjon og kommersialisering

Vi utvikler behovsdrevne forsknings- og innovasjonsprosjekter og legger til rette for næringsutvikling og kommersialisering i samarbeid med relevante innovasjonsmiljøer.

Her er vi

Elverum

Gjøvik

Hamar

Lillehammer

Innoagent

Søknadsutvikling

Lynkurs VFT

Fasilitering

Lynkurs i innovasjon

VR i helse

Aktuelt

Bli med i frivilligheten

For 6. året på rad er Røde Kors med på å gjøre bekymringene litt mindre for de som av ulike årsaker opplever hverdagen utfordrende. I år ønsket vi å sløyfe julegaver til ansatte slik at beløpet heller kunne gå til gavekort på matbutikk som blir delt ut til innbyggerne i lokalsamfunnet. 

Les mer

Digital hjemmeoppfølging i Innlandet

21. november samlet kommunene i Nord-Gudbrandsdal, Sør-Østerdalen og Valdres seg sammen med mange gode samarbeidspartnere i Verksted for integrerte helsetjenester for å kick-starte prosjektet Digital hjemmeoppfølging Innlandet.

Les mer

Innovasjon i helse

Sammen med flere av våre partnere i nettverket fikk vi delta på Helseinnovasjonsdagen på Hamar Katedralskole i regi av Ungt Entreprenørskap!

Les mer

VR i helse-dagen 2022

November startet med et brak da vi satte besøksrekord for Nordic VR Forum på Hamar Kulturhus. Over 200 deltakere tok turen for å lære mer om bruken av VR innen helsetjenesten.

Les mer

PreViS sluttkonferanse i Göteborg

Et spennende samhandlingsprosjekt på tvers av landegrenser som har bidratt til å sette videoassistert beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester på kartet er nå avsluttet med brask og bram, og konklusjonen er klar – dette er bare starten!

Les mer

Arrangementer

18. January 2023
Presentasjonsdag
Hva finnes i markedet? Sammen med vår samarbeidspartner Norwegian Smart Care Cluster inviterer vi deg til en dag hvor du får presentert framtidsrettede løsninger fra et knippe bedrifter, mulighet til å stille spørsmål og diskutere problemstillinger.
22. November 2022
Digitalt møte
Velkommen til ny og uformell nettverkssamling for alle partnere i Helseinn! Ta med deg kaffekoppen og sett av en time til å bli bedre kjent med andre partnere i nettverket, og hør om spennende prosjekter som pågår.