Sammen for bedre folkehelse

Sammen med våre partnere styrker vi arbeidet for en god folkehelse og bærekraftige helsetjenester i Innlandet.

Nøytrale møteplasser

Vi inviterer aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor til nøytrale møteplasser hvor vi sammen utvikler mer helhetlige helse- og omsorgstjenester til det beste for innbyggerne.

Kompetansebygging

Vi tilbyr kompetanseutvikling innen innovasjon, tjenestedesign, prosessledelse samt helse- og velferdsteknologi.

Forskning, innovasjon og kommersialisering

Vi utvikler behovsdrevne forsknings- og innovasjonsprosjekter og legger til rette for næringsutvikling og kommersialisering i samarbeid med relevante innovasjonsmiljøer.

Vi tilbyr

Innoagent

Søknadsutvikling

Lynkurs VFT

Fasilitering

Lynkurs i innovasjon

VR i helse

Her er vi

Elverum

Gjøvik

Hamar

Lillehammer

Aktuelt

Bli med i frivilligheten

For 6. året på rad er Røde Kors med på å gjøre bekymringene litt mindre for de som av ulike årsaker opplever hverdagen utfordrende. I år ønsket vi å sløyfe julegaver til ansatte slik at beløpet heller kunne gå til gavekort på matbutikk som blir delt ut til innbyggerne i lokalsamfunnet. 

Les mer

Digital hjemmeoppfølging i Innlandet

21. november samlet kommunene i Nord-Gudbrandsdal, Sør-Østerdalen og Valdres seg sammen med mange gode samarbeidspartnere i Verksted for integrerte helsetjenester for å kick-starte prosjektet Digital hjemmeoppfølging Innlandet.

Les mer

Innovasjon i helse

Sammen med flere av våre partnere i nettverket fikk vi delta på Helseinnovasjonsdagen på Hamar Katedralskole i regi av Ungt Entreprenørskap!

Les mer

VR i helse-dagen 2022

November startet med et brak da vi satte besøksrekord for Nordic VR Forum på Hamar Kulturhus. Over 200 deltakere tok turen for å lære mer om bruken av VR innen helsetjenesten.

Les mer

PreViS sluttkonferanse i Göteborg

Et spennende samhandlingsprosjekt på tvers av landegrenser som har bidratt til å sette videoassistert beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester på kartet er nå avsluttet med brask og bram, og konklusjonen er klar – dette er bare starten!

Les mer

Arrangementer

31. januar 2023
Seminar
Den digitale transformasjonen i helse er her for lenge siden. Det er store gevinster å hente, men det følger også utfordringer med å få det til på en trygg og god måte.
8. februar 2023
WORKSHOP
Sammen med KS og Helsefellesskapet inviterer Helseinn særlig deg som jobber i kommune, spesialisthelsetjenesten eller frivillig sektor i Innlandet til å lære mer, og teste ut "Veikart for tjenesteinnovasjon".
23. februar 2023
Seminar
Helseinn og KS Innlandet  inviterer til en formiddag hvor vi deler erfaringer og eksempler fra prosjekter i Innlandet der man har jobbet med oppgavedeling. Hva skal til for å lykkes, og hvorfor er dette så vanskelig?