Sammen for bedre folkehelse

Sammen med våre partnere styrker vi arbeidet for en god folkehelse og bærekraftige helsetjenester i Innlandet.

Nøytrale møteplasser

Vi inviterer aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor til nøytrale møteplasser hvor vi sammen utvikler mer helhetlige helse- og omsorgstjenester til det beste for innbyggerne.

Kompetansebygging

Vi tilbyr kompetanseutvikling innen innovasjon, tjenestedesign, prosessledelse samt helse- og velferdsteknologi.

Forskning, innovasjon og kommersialisering

Vi utvikler behovsdrevne forsknings- og innovasjonsprosjekter og legger til rette for næringsutvikling og kommersialisering i samarbeid med relevante innovasjonsmiljøer.

Her er vi

Elverum

Gjøvik

Hamar

Lillehammer

Innoagent

Søknadsutvikling

Lynkurs VFT

Fasilitering

Lynkurs i innovasjon

VR i helse

Aktuelt

PreViS sluttkonferanse i Göteborg

Et spennende samhandlingsprosjekt på tvers av landegrenser som har bidratt til å sette videoassistert beslutningsstøtte innen prehospitale tjenester på kartet er nå avsluttet med brask og bram, og konklusjonen er klar – dette er bare starten!

Les mer

Med legen på hodet

Sykehuset Innlandet var først ute i Norge med å utstyre ambulansearbeidere med hodekamera for toveiskommunikasjon med legevaktslege eller spesialist ved sykehus. Nå følger andre helseforetak etter.

Les mer

Løsningsorienterte sykepleiestudenter

6. april kunne sykepleierstudentene ved Høgskolen i Innlandet endelig presentere sine prosjekter de har jobbet med i løpet av den fem ukers lange innovasjonscampen, som har vært en del av den obligatoriske undervisningen i emnet Folkehelse.

Les mer

E-helse 2022 – hvordan beholder vi farten?

Pandemien krevde raske løsninger og nye arbeidsformer. Det ble tatt grep og funnet nye og kreative modeller, men også tilført ekstra midler. Samtidig ble det også gjort en formidabel innsats av mange aktører for å sy sammen og levere nye løsninger på kort tid. Hva ble gjort riktig her og hva kan vi lære av det som fungerte? Går det nå mot lysere tider innen e-helse?

Les mer

Samhandling på tvers av grenser

I fjor gikk startskuddet for prosjektet PreVis, et Interreg-prosjekt Helseinn er partner i hvis formål er å undersøke hvilke gevinster som kan utløses ved bruk av videokommunikasjon i prehospitale tjenester. Denne uken har vi vært i Göteborg for å planlegge videre fremdrift i prosjektet!

Les mer

Arrangementer

1. November 2022
VR
For tredje året på rad arrangeres en helt egen VR i helse-dag, og programmet er proppet full av lærerike innlegg! Ingen forkunnskaper om VR er nødvendig denne dagen, det holder at du er nysgjerrig. Det er mulig med både digital og fysisk deltakelse.
25. October 2022
Digitalt møte
Velkommen til ny og uformell nettverkssamling for alle partnere i Helseinn! Ta med deg kaffekoppen og sett av en time til å bli bedre kjent med andre partnere i nettverket, og hør om spennende prosjekter som pågår.